Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół

Gabriela Górka

Moja działalność zawodowa koncentruje się przede wszystkim wokół prawa obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, a także prawo prawa cywilnego, prawa umów gospodarczych oraz prawa spółek.


Gabriela Górka - radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, egzamin radcowski złożyła w 2020 roku.

Jej działalność zawodowa koncentruje się przede wszystkim wokół prawa obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, a także prawo prawa cywilnego, prawa umów gospodarczych oraz prawa spółek.

 

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni