Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół
KATARZYNA KONSTANTY

Katarzyna Konstanty

Zajmuję się strategicznym przygotowaniem i prowadzeniem postępowań sądowych naszych Klientów.


Katarzyna Konstanty - adwokat

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych ze wszystkich dziedzin prawa oraz postępowań przed sądami arbitrażowymi.

Prawo procesowe oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów stanowią centrum jej aktywności prawnej.

Swoje zainteresowanie zawodowe skupia wokół prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych oraz prawa konkurencji a także prawa karnego gospodarczego.

Konsultant Banku Światowego w programie Doing Business w zakresie prawa pracy w dwóch edycjach.

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni