Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół
MARCIN RUDZKI

Marcin Rudzki

Interesuje mnie problematyka spółek w prawie polskim. W swojej pracy magisterskiej badam istotę tzw. wewnętrznej spółki cywilnej.


Marcin Rudzki - Student V roku prawa

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ oraz KN Prawa Cywilnego UJ. Prelegent na kilku ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa prywatnego, autor artykułów naukowych, beneficjent stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów w r. akad. 2017/2018.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym, a w szczególności dotyczących spółek handlowych.

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni