Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół
MATEUSZ JANIK

Mateusz Janik

W spektrum jego zainteresowań leżą w szczególności prawo gospodarcze, prawo podatkowe, a także prawo cywilne.


Mateusz Janik - aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską ukończył w 2019 r. W spektrum jego zainteresowań leżą w szczególności prawo gospodarcze, prawo podatkowe, a także prawo cywilne.

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni