Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół

Weronika Bryła

W obszarze moich zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące indywidualnego prawa pracy oraz szeroko rozumianego postępowania cywilnego.


Weronika Bryła - radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych we Wrocławiu i Krakowie. Podczas studiów odbyła staż w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Manchesterze.

Świadczy pomoc w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Interesuje się ponadto prawem autorskim oraz zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych.

 



Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni