Świadczymy usługi prawne wysokiej jakości przy ścisłym przestrzeganiu norm etycznych.

Profil kancelarii
ALEKSANDER WÓJCIK

ALEKSANDER WÓJCIK

Świadczymy usługi prawne wysokiej jakości przy ścisłym przestrzeganiu norm etycznych. Wartości te decydują o renomie naszej Kancelarii.


Sposób działania

Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa postawiła  sobie  za cel  świadczenie  usług  doradztwa  prawnego  na  najwyższym poziomie, przy jednoczesnym  indywidualnym podejściu do  każdej  sprawy  oraz zrozumieniu biznesowych celów, które chce osiągnąć Klient. 

Wyznajemy zasadę,  że rozwiązania proponowane naszym Klientom powinny uwzględniać nie tylko efektywność  w  osiąganiu  zamierzonych  celów,  ale przede wszystkim bezpieczeństwo  Klienta. Realizacja  tak wyznaczonych celów jest możliwa poprzez  maksymalne  wykorzystywanie potencjału prawników współpracujących z Kancelarią.

Chcąc zapewnić naszym Klientom zadowalający poziom usług, prawnicy Kancelarii na bieżąco konsultują problemy prawne ze specjalistami innych działów prawa, tworząc ad hoc stosowne małe zespoły. Kancelaria oferuje ponadto przejrzysty model współpracy. Klienci są na bieżąco rzetelnie informowani o postępach prac, a w rozliczeniach z nimi stosuje się rozwiązania adekwatne do powierzonych zadań. Wysoka jakość  naszych  usług  zawsze  w pełni odzwierciedla aktualny  stan  praktyki  prawniczej, w tym orzecznictwa sądowego.Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni