Rozwiązujemy spory prawne na drodze postępowania arbitrażowego.

Specjalizacje

Arbitraż gospodarczy

Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa w ramach swojej działalności przeprowadza Klienta przez całą procedurę arbitrażu gospodarczego.  

Arbitraż gospodarczy to specjalny tryb polubownego rozstrzygania spraw gospodarczych. Zaletą arbitrażu jest szybkość postępowania, co wiąże się również z oszczędnością pieniędzy zainteresowanych stron. Wyrok arbitrażu, po nadaniu klauzuli wykonalności, ma moc wyroku sądu państwowego.

Prawnicy Kancelarii monitorują każdy z etapów arbitrażu, od przygotowania dokumentacji po reprezentację Klienta przed sądem polubownym.Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni