Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej fuzji i przejęć.

Specjalizacje
ALEKSANDER  WÓJCIK

ALEKSANDER WÓJCIK

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych przejęć oraz w przygotowywaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych.


Fuzje i przejęcia

W zakresie fuzji i przejęć Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy wszelkie czynności niezbędne dla sprawnego, bezpiecznego i skutecznego osiągnięcia założonego przez Klienta celu konsolidacji.

Fuzje oznaczają przeprowadzenie analizy stanu spółek (prawnego i podatkowego due dilligence), a następnie opracowanie możliwych koncepcji przejęcia/połączenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych.

Prawnicy Kancelarii posiadają również znaczące doświadczenie w obsłudze prawnej dużych przedsięwzięć gospodarczych, takich jak: pozyskiwanie i prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, przygotowywanie, negocjowanie, zawieranie i realizacja licznych umów inwestycyjnych.Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni