Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach podatkowych

Specjalizacje
MACIEJ KUREK

MACIEJ KUREK

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych.


PODATKI I PLANOWANIE PODATKOWE

W toku dotychczasowej działalności nabyliśmy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów we wszystkich stadiach postępowań podatkowych, włączając postępowania przed sądami administracyjnymi.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych obejmuje również kompleksowe porady dotyczące minimalizacji obciążeń podatkowych, łącznie z opracowaniem najkorzystniejszej podatkowo struktury powiązań kapitałowych i umownych (przepływów pieniężnych) – w tym również struktur międzynarodowych, obejmujących podmioty posiadające swoje siedziby w krajach o przyjaznym systemie podatkowym. Przy zakładaniu tego typu jednostek współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami zagranicznymi.

Wśród spraw prowadzonych przez Kancelarię Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa często pojawiają się te związane z podatkowymi i celnymi aspektami umów, których przedmiotem są programy komputerowe.Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni