Dysponujemy wiedzą w zakresie prawa dla sektora IT.

Specjalizacje
MACIEJ KUREK

MACIEJ KUREK

Dysponujemy szeroką wiedzą nie tylko w zakresie oprogramowania komputerowego, ale również w kwestiach dotyczących autorsko-prawnych aspektów działalności nadawców telewizyjnych.


Prawo telekomunikacyjne

Ważną rolę pośród Klientów Kancelarii Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa odgrywają przedsiębiorcy działający w branży nowych technologii (spółki zajmujące się telekomunikacją i multimediami, spółki komputerowe), co sprawia, że prawnicy Kancelarii doskonale orientują się w gałęziach prawa normujących działalność w sektorze IT.

Problemy prawne spotykane w branży nowych technologii są nierozerwalnie związane z problematyką prawa autorskiego. W tej dziedzinie nasi prawnicy dysponują szeroką wiedzą dotyczącą nie tylko oprogramowania komputerowego, ale również autorsko-prawnych aspektów działalności nadawców telewizyjnych.

Na szczególne podkreślenie przy okazji omawiania naszych doświadczeń w dziedzinie prawa autorskiego zasługuje fakt, że na bieżąco udzielamy pomocy prawnej w zakresie: kontraktów sprzedaży oprogramowania oraz udzielania licencji i sublicencji, umów wdrożeniowych systemów komputerowych, umów serwisowych i o opiekę nad oprogramowaniem, lokalizacji programów, ochrony praw autorskich, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, etc.

Świadczymy również usługi prawne producentom, nadawcom i twórcom. Z uwagi na to, że istotnym Klientem Kancelarii jest drugi co do wielkości w Polsce operator telewizji kablowej, Prawnicy Kancelarii posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego.Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni