Obsługujemy publiczne emisje akcji na GPW.

Specjalizacje

Rynek kapitałowy i finansowy

Zawodowe zainteresowania części prawników Kancelarii skupione są wokół zagadnień publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz prawnej specyfiki spółek publicznych. O wysokiej jakości naszych usług świadczy pozyskanie rekomendacji Izby Domów Maklerskich.

Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy stałą obsługę prawną na rzecz spółek publicznych (również w zakresie wykonywania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem na rynku regulowanym). Doradzamy podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w spółki notowane na rynkach giełdowych, odpowiadamy za przygotowanie i realizację takich inwestycji, jak również pomagamy spółkom w przeprowadzaniu publicznych emisji akcji.

Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje dla swoich Klientów również nietypowe zlecenia takie jak np. założenie Domu Maklerskiego i uzyskanie dla niego stosownych zezwoleń i decyzji. Ostatnim sukcesem Kancelarii na tym polu jest doprowadzenie do utworzenia pierwszego po zmianie przepisów w tym zakresie domu maklerskiego typu asset management. Bogate doświadczenie w wyżej wymienionym zakresie oraz profesjonalizm działania spowodowały, iż prowadzenie swoich spraw powierzyło Kancelarii kilka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dwa Domy Maklerskie.

 

 

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni