Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół

Klaudia Gruszka

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.


Klaudia Gruszka - adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze na tym Wydziale ukończyła z wyróżnieniem (2019). Kilkukrotna stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów.

Od 2020 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie zdobyła podczas pracy w jednej z krakowskich kancelarii, a także w Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia związane z prawem karnym.

Biegle włada językiem angielskim.

 

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni