Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół

Michał Bańczyk

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.


Michał Bańczyk - prawnik

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie seminarzysta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UJ.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w działach prawnych międzynarodowych spółek. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych, prawo gospodarcze oraz prawo konsumenckie.

Biegle włada językiem angielskim, zna też język niemiecki

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni