Sukces i bezpieczeństwo naszych Klientów osiągamy poprzez wiedzę i doświadczenie pracowników.

Zespół

Zuzanna Przyszlak

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.


Zuzanna Przyszlak - prawnik

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2021). Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz praktyk i staży w krakowskich kancelariach.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań praktycznych i naukowych znajdują się także zagadnienia związane z prawem międzynarodowym prywatnym i publicznym, prawem medycznym oraz prawem karnym – w tym dotyczące odpowiedzialności podmiotów gospodarczych.

Biegle włada językiem angielskim

 

 Copyright 2004 - 2018 by Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni